Universiti Matematik 2: Pembuktian Dalam Matematik

Saya akan cuba ulas semudah mungkin dalam ruang yang terhad ini berkenaan petua pembuktian dalam matematik. Tapi sebelum itu, pelajar semua perlu ubah persepsi. Ramai yang sedapat mungkin akan mengelak dan menjauhkan diri dari berdepan dengan pembuktian matematik. Ketahuilah, jika ingin digelar ahli matematik berjaya, ilmu pembuktian hendaklah dihadapi, dikuasai, dan dimiliki oleh setiap pelajar matematik. Malah maksud ilmu matematik itu sendiri adalah ilmu mantik yang tidak dapat tidak lari dari konsep pembuktian.

Ilmu matematik berkembang salah satunya menerusi pertambahan ilmu yang muncul hasil dari pembuktian teorem-teorem baru oleh ahli matematik. Jadi amat amat amat mustahil untuk seseorang ahli matematik mengelak atau menjauhkan diri dari ilmu mantik dan pembuktian ini. Secara mudah, konsep pembuktian boleh dikuasai jika pelajar semua sudah mantik ilmu mantik atau logik. Cubalah kuasai pernyataan yang berbentuk:

jika p maka q;

p jika dan hanya jika q;

Ini adalah kerana, semua pernyataan dalam matematik seperti teorem, lema, usulan, korolari, konjektur, buku, atrikel, jurnal adalah dibentuk dari dua jenis pernyataan di atas. Oleh itu untuk tugasan kali ini, kuasailah dua pernyataan di atas sesunguhnya dan semaksimumnya. Kuasai nilai jadual kebenarannya, penafiannya (negation), dan kontrapositif (contrapositive) nya juga akas (converse) nya terlebih dahulu. Akan datang saya akan ulas berkenaan teknik-teknik pembuktian yang jelas amat menarik jika sudah dikuasai.